Xiaowu Zheng / Collection I “Karma” 18 Fall Winter Editorial 
Photographer: Siqi Bian 
Makeup: Bingqiu Wu
Styling:Ziyi Li