top of page
web graphic-02.png
YOU ARE THE LAB RAT_WORD MARK_black.png

Fashion Exhibition

May 27, 2023 - May 31, 2023

Location: 38 Little West 12th Street,

New York, NY 10014

Curated by Xiaowu Zheng

Presented by DUNDU.N International

Featured brands:

Mona Jewelry, d'Francisco Jewelry, Yuan Field, SOOD. Clothing, Xiong Wei, Joya Ma, Beadaholic, TIN TIN TINT, Softnoise, Dopl World, Xiaowu Zheng, by CookieH, Wen New York, Alice's Brain, zenami.nyc, Baronessa Hats, Amihan, Xinyu Zheng, Sia Fang, Tarpley, Bozhaoman.

black logo.jpg

Fashion Exhibition

Oct 1, 2022 - Oct 9, 2022

Location: Culture Lab LIC, Long Island City, New York, NY 11101

Curated by Xiaowu Zheng & Jessica Ridgby

Presented by Culture Lab LIC

Featured designers:

Alexix LIN, Amber Chen, Bonnan Li, Kanak Guo, Ni Ouyang, Roxxanne Zhao, V. Li Yixiao, Wanxuan Cao, Wanting li, Xiaowu Zheng, Xiia Cheng/Barbara, Yuxuan Liu, Yunyi Zhang, Zhimeng Liu, Elliot H X Jin

XIAOWU ZHENG X NYFW 2021

"The First Seven" Runway Show

Feb, 12, 2021

Location: Spring Studios, New York, NY 10013

Collection by Xiaowu Zheng

 

Presented by One Management & OnTheWall.TV

Supported by Spring Studios

bottom of page